Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Programma van eisen (ver)nieuwbouw Cornelis Vrijschool
De Cornelis Vrijschool is een buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid met ongeveer 250 leerlingen. Het gebouw was technisch verouderd en niet meer functioneel. Voor de (ver)nieuwbouw stelde Anculus samen met een afvaardiging van het bestuur en van het team een programma van eisen op.

Het programma van eisen is het toetsdocument voor het verdere proces. Naast een goed functionerend gebouw voor het onderwijs, wilde de Cornelis Vrijschool een flexibel gebouw, dat maximaal en zonder veel meerkosten, ingericht kan worden naar toekomstige, nieuwe onderwijsconcepten en de vraag naar veranderende functies in het gebouw. Een ander uitgangspunt was het ervoor zorgen dat zoveel als mogelijk geld naar het onderwijs gaat. Daarom werd ook een gebouw met lage exploitatielasten nagestreefd. In het programma van eisen is uitgegaan van verduurzaming van het schoolgebouw door middel van BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw).

"Concreet en meetbaar toetsdocument, PvE, verduurzaming onderwijsgebouw"