Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Integraal vastgoed- & facilitair Beheer
EduMare / PRIMOvpr is een organisatie voor primair onderwijs met 23 openbare scholen in vier gemeenten, waarvan twee scholen voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs. In het totaal heeft EduMare PRIMOvpr 25 schoollocaties. EduMare PRIMOvpr verzorgt met haar circa 460 medewerkers het openbaar onderwijs aan circa 4400 leerlingen. EduMare is een van de grotere besturen in Nederland. Anculus verzorgt o.a. als onderdeel van de staforganisatie de vastgoed-, facilitair- en huisvestingszaken.

Anculus verzorgt het vastgoedbeheer voor EduMare (PRIMOvpr) Hierbij stelt Anculus de DMJOP's en de jaarplannen (IHP) op. Anculus stelt in overleg met EduMare een beleidsrijk DJMOP op waarbij rekening wordt gehouden met de duurzaamheidsambities en wensen rond onderwijskundige aanpassingen aan het gebouw, ook vanuit verplichting voortkomend uit het klimaatakkoord.  Op basis van een vastgestelde begroting verzorgt Anculus de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van het onderhoudsjaarplan. Ten aanzien van de calamiteiten kunnen scholen hun klachten en storingen melden aan het Service meldpunt van Anculus. Om dit te ondersteunen zetten wij onze webbased softwareapplicatie ODPortaal in welke ondersteund in werkprocessen, analyses, informatie, communicatie en rapportages. Tevens vanuit Integraal beheer heeft EduMare Anculus gevraagd om onafhankelijk diverse schoollocaties te inspecteren en een mogelijk advies uit te brengen hoe e.e.a. meer te laten voldoen naar de wensen/ eisen van de gebruikers gezien het binnenklimaat.
Daarnaast begeleid Anculus met de meervoudig onderhandse aanbesteding van het speciaal ontworpen meubilair en het begeleiden van de inkoop van de overige zaken zoals bijv. verlichting, planten, prullenbakken, enz. Anculus is een zeer ervaren partner voor organisaties in het onderwijs bij aanbestedingen (inclusief implementaties) en contractbeheer. Anculus heeft veel ervaring met aanbesteding van meubilair en in het bijzonder met het innovatief aanbesteden, gericht op de behoefte-ontwikkeling van de sector Primair Onderwijs. Anculus heeft de MvO aanbestedingsprocedure volledig ondersteund, vanaf de aanbestedingsleidraad, de inschrijvingen, beoordeling tot aan de uitvoering van de implementatie."Vanuit visie naar kwaliteit"