Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > AKKOORD
Meerjaren onderhoud onder controle
Stichting Akkoord! PO primair openbaar basisonderwijs in de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo. Anculus stelde voor AKKOORD! een beleidsrijk MJOP op. Vooraf vastgesteld onderhoudsbeleid ligt hieraan ten grondslag. Jaarlijks actualiseren we het hele plan, door her-inspecties conform de NEN2767. Zo heeft AKKOORD! steeds een actuele onderhoudsbegroting vastgesteld met alle activiteiten die daarbij horen.

Het beleidsrijk MJOP komt tot stand door ontwikkelingen in de huisvestingsportefeuille, direct mee te nemen in het onderhoudsbeleid. Daarnaast rekent Anculus de plannen door waarbij rekening wordt gehouden met de inkomstenkant. Zo ontstaat een realistisch en betaalbaar plan. Het MJOP is technisch zo gedetailleerd opgesteld dat AKKOORD! zelfstandig de voorbereidingen en begeleiding van de werkzaamheden kan uitvoeren.

"Beleidsrijk DMJOP"