Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > Trivium
Analyseren van het Inkoopmanagement
Trivium is een onderwijsorganisatie met 14 protestants-christelijke basisscholen in Zuid-Gelderland. Trivium is een onderwijsinstelling met 15 schoollocaties al waar onderwijs wordt gegeven aan 2500 Leerlingen. De scholen van Trivium bevinden zicht in de Betuwe; een gebied ten westen van Arnhem.

Trivium heeft Anculus gevraagd om de inkoopuitgaven te analyseren en een advies uit te brengen, waar op korte termijn op in te zetten, om kostenreductie te kunnen behalen. Vervolgens de vraag om voor deze aanbestedingen een raamafspraak te maken om te komen tot professionaliseren van de inkoop en daarbij substantiële kostenreductie te behalen. Uitgangspunt is dat Anculus opereert en functioneert als onderdeel van de Stichting Trivium. Waarin wij verantwoording afleggen aan het Collega van Bestuur. Anculus is een autoriteit op het gebied van inkoop - en contractmanagent, als ook het huisvestingsbeheer in het Primair Onderwijs. De medewerkers van Anculus hebben naast grote affiniteit met het onderwijs ook sterke kennis van specifieke wet- & regelgeving.
Anculus adviseert onderwijsorganisaties op het gebied van de ondersteunende dienstverlening of wel op de secundaire processen. Zowel op de specifieke onderdelen als op de totale staforganisatie adviseren zij actief op de inrichting van de diverse beleidsterreinen. Anculus ondersteunt het denk- en ontwikkelproces vanuit haar kennis, expertise, analyses, inzichten en het goede gesprek (discussie). Zodat de organisatie tot weloverwogen en gedegen besluiten kan komen.  Als het gaat om inkoopbeleid heeft Anculus een model ontwikkeld wat de te maken keuzes helder, begrijpelijk en inzichtelijk maakt. Het model is organisatie breed of per beleidsterrein te hanteren.

"Kosten reductie behalen op het gehele inkoopbeleid"