Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
De gewenste doelen behalen!
Gearhing primair onderwijs heeft Anculus gevraagd hen te begeleiden bij de inkoop van de arbodienstverlening via een Europese aanbesteding. Gearhing is het bevoegd gezag van 25 (23 openbare en 2 algemeen bijzondere) scholen voor primair onderwijs in Zuid West Friesland. Gearhing verzorgt met haar circa 200 medewerkers onderwijs aan circa 2000 leerlingen. Gearhing is daarmee een van de grotere besturen in Noord Nederland.

Door haar ervaring is Anculus in staat om aanbestedingen zodanig in te richten dat de gewenste doelen zo goed mogelijk worden gehaald. Anculus verzorgde de aanbesteding van de arbodienstverlening. Het vaststellen en formuleren van de juiste vraag, opstellen van de aanbestedingsdocumenten en begeleiden van de procedure. Anculus ondersteunde inhoudelijk in het proces samen met de werkgroep en GMR leden. Het verzuimbeleid van het bestuur was te allen tijde leidend. Na de aanbesteding ondersteunde Anculus Gearhing bij de implementatie van de nieuwe contracten.

"Een goede samenwerking volgens bestuursbeleid"