Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Aanbesteding Uitvoerende partijen renovatie
Delta heeft Anculus gevraagd om haar en het ontwerpteam te ondersteunen bij het doorlopen van de aanbestedingsprocedure voor de renovatie van De Ni-Je Veste locatie Buitenschans.

Op basis van het inkoopbeleid van Delta, diende dit werk middels een nationale meervoudig onderhandse aanbesteding in de markt gezet te worden. Anculus heeft veel ervaring op het gebied van aanbestedingen van werken voor het primair onderwijs. Door haar ervaring is Anculus in staat om dit soort aanbestedingen zo in te richten dat de gewenste doelen zo goed mogelijk worden gehaald. Naast onze grote kennis van aanbesteden hebben onze vastgoed specialisten eveneens een grote kennis van de markt waardoor een goede mix van inhoud en proces wordt geboden. In overleg met het ontwerpteam werkten we naar de meest gewenste en optimale inrichting van de aanbesteding voor een aannemer en een installateur. Anculus ondersteunde inhoudelijk in het proces en voerde de regie op de aanbestedingsprocedure.

"Ondersteuning van het projectteam"