"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
 > Diensten
Onze dienstverlening

Anculus adviseert en ondersteunt op het gebied van vastgoed en facilities. Anculus stimuleert de verdere professionalisering van de secundaire processen binnen onderwijsorganisaties. Dit leidt tot meer geld voor het primaire proces: Onderwijs.

Anculus draagt concreet bij aan een effectieve en efficiënte benutting van gebouwen, leveringen en diensten. Vanuit gedegen beleid werken we naar efficiency en ontzorging van uw organisatie.

Organisatieadvies
Advisering omtrent inrichting van uw ondersteunende organisatie, inkoopbeleid, (Europese) aanbestedingen.

Advies omtrent visie en de vertaling naar de praktijk, ondersteuning bij professionalisering van de staforganisatie, financiële bewaking van o.a. onvoorziene uitgaven, procesinrichting en ondersteuning van - en naar de scholen, totaal inzicht van alle noodzakelijke managementinformatie.

Vastgoedontwikkeling
Advisering omtrent programma's van eisen, haalbaarheidsstudies, bouwprojectmanagement, aanbesteden en contracteren.

Vastgoedbeheer
Uitvoering of overname van (onderdelen) van de beheertaken voor vastgoed, onderhoud en exploitatie, brandveiligheid, duurzaamheid.

Facilitair
Uitvoering of overname van (onderdelen) van de beheertaken voor facilities, implementaties, contractmanagement.

Als schoolbestuur geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op met Anculus en ontdek wat wij voor uw onderwijsinstelling kunnen betekenen.

Marketing & Sales
Phone 9 06 10 27 47 96