""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
Onze dienstverlening

Anculus adviseert en ondersteunt op het gebied van vastgoed en facilities. Anculus stimuleert de verdere professionalisering van de secundaire processen binnen onderwijsorganisaties. Dit leidt tot meer geld voor het primaire proces: Onderwijs.

Anculus draagt concreet bij aan een effectieve en efficiente benutting van gebouwen, leveringen en diensten. Vanuit gedegen beleid werken we naar efficiency en ontzorging van uw organisatie.

Vastgoedontwikkeling
Advisering omtrent programma's van eisen, haalbaarheidsstudies, bouwprojectmanagement, aanbesteden en contracteren.
Facilitair advies
Advisering omtrent inrichting van uw ondersteunende organisatie, inkoopbeleid, (Europese) aanbestedingen.
Vastgoedbeheer
Uitvoering of overname van (onderdelen) van de beheertaken voor vastgoed, onderhoud en exploitatie, brandveiligheid, duurzaamheid.
Facilitair beheer
Uitvoering of overname van (onderdelen) van de beheertaken voor facilities, implementaties, contractmanagement.