"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
 > Diensten
Onze dienstverlening

Anculus adviseert en ondersteunt op het gebied van vastgoed en facilities. Anculus stimuleert de verdere professionalisering van de secundaire processen binnen onderwijsorganisaties. Dit leidt tot meer geld voor het primaire proces: Onderwijs.

Anculus draagt concreet bij aan een effectieve en efficiente benutting van gebouwen, leveringen en diensten. Vanuit gedegen beleid werken we naar efficiency en ontzorging van uw organisatie.

Vastgoedontwikkeling
Advisering omtrent programma's van eisen, haalbaarheidsstudies, bouwprojectmanagement, aanbesteden en contracteren.
Organisatie advies
Advisering omtrent inrichting van uw ondersteunende organisatie, inkoopbeleid, (Europese) aanbestedingen.
Advies omtrent visie en de vertaling naar de praktijk, ondersteuning bij professinalisering van de staforganisatie, financiele bewaking van o.a. onvoorziene uitgaven, procesinrichting en ondersteuning van - en naar de scholen, totaal inzicht van alle noodzakelijke management informatie.
Vastgoedbeheer
Uitvoering of overname van (onderdelen) van de beheertaken voor vastgoed, onderhoud en exploitatie, brandveiligheid, duurzaamheid.
Facilitair
Uitvoering of overname van (onderdelen) van de beheertaken voor facilities, implementaties, contractmanagement.


Als schoolbestuur geïnteresseerd naar onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op met Anculus (Jan Minke) via 06-10274796 of plan meteen een afspraak in en ontdek wat wij voor uw onderwijsinstelling kunnen betekenen.