Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Ontwikkeling leerplein
Het Raayland College is een brede scholengemeenschap voor Voortgezet Onderwijs in Venray, bestaande uit Gymnasium, Atheneum, Havo, Vmbo en Praktijkonderwijs. Het Raayland College telt ongeveer 2.000 leerlingen. Het Raayland College werkte binnen haar onderwijsconcept met leslokalen gecombineerd met leerpleinen waarin de praktijk wordt nagebootst.

Deze bestaande huisvesting moest meebewegen, daarom heeft het Raayland College Anculus gevraagd hen te begeleiden bij de ontwikkeling van een nieuw leerplein. Het nieuw op te zetten leerplein moest het onderwijskundig concept samen met een passend pedagogisch klimaat ondersteunen. Anculus ondersteunde het Raayland College bij het vertalen van de gewenste onderwijskundige en pedagogische aanpak naar een gewenst en passend huisvestingsconcept voor het leerplein. Vanuit het huisvestingsconcept stelde Anculus een (PvE) programma van eisen en een inrichtingsplan op. Op basis daarvan hebben we de verbouwing (meervoudig onderhands) aanbesteed en deze is vervolgens gerealiseerd.
"Een passend huisvestingsconcept"