Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > Blosse
Aanbestedingen facilities
Aanbestedingen van het leerlingvolgsysteem, digitale borden, schoonmaak, repro en hardware. Voor het onderwijsbestuur Blosse hebben we deze trajecten begeleid. Soms in een gezamenlijk traject met collegabestuur SAKS.

Voor elk onderwerp opnieuw werd eerst gekeken naar de huidige situatie en wat er verbeterd kon worden. Met aandacht voor een mogelijk gewijzigde behoefte aan functionaliteit en nieuwe ontwikkelingen op de betreffende markt. . Vervolgens werd een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen. Na aanbesteding verzorgde Anculus de implementatie van de contracten, zodat we erop konden toezien dat wat was uitgevraagd, ook daadwerkelijk op de gevraagde wijze en omvang is opgeleverd.
"De juiste leverancier bij elke behoefte"