Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Inhoudelijke advisering Aanbesteding Multifunctionals
Koninklijke Kentalis is al 225 jaar een specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren. Verspreid over het land, telt Kentalis 20 scholen voor speciaal onderwijs, 80 zorg- en diagnostieklocaties en 6 audiologische centra. Koninklijke Kentalis zocht een inhoudelijk sterke adviseur op het gebied van reproductie en multifunctionals.

Anculus werkte samen met de Kentalis organisatie naar een uitvraag aan de markt. We brachten de print- en scan-behoefte in kaart van de verschillende onderdelen binnen Kentalis, waarbij een vertaling is gemaakt naar het aantal en type multifunctionals, die optimaal aansluiten bij deze behoefte. Daarnaast ondersteunde Anculus Kentalis bij de aanbestedingsprocedure welke door Kentalis zelfstandig is doorlopen. Tijdens het beoordelingsproces vervulde Anculus de rol van voorzitter en secretaris. De beoordelingscommissie is begeleid in het beoordelingsproces en het motiveren van de voorkeuren. Dit zonder onderdeel te zijn als beoordelaar in het proces. Anculus stelde het gunningsadvies op, wat ook dient als onderbouwing naar de accountant. Anculus stelde tevens de definitieve raamovereenkomst op.
"Ondersteuning bij Europese aanbesteding"