Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > MONTON
Begeleiding verbouwing Montessori KindCentrum LEF
Monton is een stichting voor neutraal bijzonder basisonderwijs. De stichting heeft 11 scholen die zijn gelegen in Midden-Nederland en montessorionderwijs geven. Ongeveer 1.800 leerlingen bezoeken een Monton school en ruim 160 leerkrachten zijn werkzaam bij de stichting. Het gebouw aan de Weerdsingel is een mooi gelegen locatie in de stad.

 

Voor MKC LEF is de nieuwe locatie qua ligging een grote verbetering ten opzichte van de huidige locatie in Overvecht. Stichting Monton wil vanuit het gewenste voedingsgebied in augustus 2021 starten met de eerste 7 lokalen in het gebouw. Anculus is gevraagd om samen met MKC LEF (Stichting Monton & SKA) een programma van eisen op te stellen. Het programma van eisen is vooral gericht op de binnenkant en het speelterrein. Dit omdat het een bestaand gebouw betreft. Om die reden is de wens om in te steken op het programma van eisen anders dan gebruikelijk bij nieuwbouw.
Aangezien Anculus het integraal vastgoedbeheer verzorgt voor Monton heeft Anculus hiermee de beschikking over veel relevante informatie. Het programma van eisen is het belangrijkste fasedocument van het gehele bouwproces. In dit document worden alle eisen en wensen van de uiteindelijke gebruikers vastgelegd met als doel het gebouw aan te laten sluiten bij de onderwijskundige en pedagogische visie en werkwijze. Anculus werkt daarom vanuit de inhoud naar de vorm. En vertaalt de wensen van de onderwijsorganisatie naar huisvesting. Anculus is een specialisatie op onderwijsvastgoed en exploitatie. Anculus heeft een ruime ervaring met het (ver)bouwen van basisscholen en kent de randvoorwaarden, aandachtspunten en valkuilen van dergelijke processen. Daarmee heeft Anculus veel kennis in huis om te komen tot een evenwichtig en een door de organisatie gedragen programma van eisen.

 

"Verbouw van een bestaande locatie in de stad"