Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Ondersteuning van de gemeentelijke projectleider
Een aantal schoolbesturen binnen het primair onderwijs binnen de gemeente Nissewaard kampen met ruimtegebrek. Vanuit deze behoefte huurt de gemeente Nissewaard ruimte in Wijkcentrum Groenewoud en geeft dit in gebruik aan het onderwijs. Stichting RVKO, Stichting VCPO en Stichting Prokind gebruiken op deze wijze ruimte in de multifunctionele accommodatie. Onlangs heeft Stichting RVKO bij de gemeente een aanvraag gedaan voor extra ruimte in de vorm van één extra lokaal.

De gemeente Nissewaard zal tijdens de verbouwing optreden als projectleider en is daarmee eerste aanspreekpunt voor Stichting RVKO. Vanwege de interne capaciteit binnen de gemeente en de ervaring van Anculus op het gebied van onderwijshuisvesting heeft de gemeente Nissewaard Anculus gevraagd een voorstel uit te brengen voor het ondersteunen van de gemeente in de vorm van meekijken en meedenken tijdens de uitvoering. Gedurende de uitvoering zal Anculus op afstand meedenken en meekijken en puntsgewijs acties voorstellen en aangeven hoe deze in uitvoering te (kunnen) zetten. Hierbij zal Anculus borgen dat wet- en regelgeving, zoals de Verordening wordt nageleefd. Anculus ondersteunt de gemeentelijk projectleider vanuit een backofficerol en voorziet hem van raad en daad.
Anculus medewerkers hebben grote affiniteit met de interne bedrijfsprocessen, de vraagstukken en de cultuur binnen onderwijsorganisaties. Daarnaast hebben onze medewerkers een grote inhoudelijke kennis van de specifieke wet- en regelgeving voor voortgezet en primair onderwijs.

"Ondersteuning van de Gemeente als bouwheer"