"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
Onze missie

Anculus streeft er dag in dag uit naar een autoriteit te zijn op het gebied van vastgoed en facilities voor het Primair, Voortgezet en Speciaal Onderwijs en in het verlengde de Kinderopvang.


Anculus heeft zich ten doel gesteld onderwijs organisaties te ondersteunen bij verdere professionalisering door het verbeteren en optimaliseren van het bedrijfsproces  vanuit efficiency en doeltreffendheid.
Daarnaast ontzorgt Anculus organisaties in haar beheertaken. Waar eigen mogelijkheden ontbreken binnen de organisatie neemt Anculus de (integrale) verantwoordelijkheid over.

Anculus zorgt dat zoveel mogelijk tijd en (financiële) middelen ingezet kunnen worden voor het primaire proces "onderwijs"

Bovendien zijn wij een kenniscentrum dat onderzoek doet naar knelpunten en kansen in de onderwijssectoren. We streven naar goede inhoudelijke en creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken, waarbij we gebruik maken van onze sterke vakinhoudelijke en juridische kennis.