Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Integraal vastgoed- & facilitair Beheer
Monton is een stichting voor neutraal bijzonder basisonderwijs. De stichting heeft 11 scholen die zijn gelegen in Midden-Nederland en Montessori onderwijs geven. Circa 1.800 leerlingen bezoeken een Monton school en ruim 160 leerkrachten zijn werkzaam bij de stichting. Anculus verzorgt het integraal vastgoedbeheer voor Monton, als verlengstuk van de organisatie.

De werkzaamheden zijn zeer breed. Binnen deze opdracht verzorgt Anculus het totale vastgoedbeheer voor de stichting, bestaande uit: - Opstellen van het beleidsrijk MJOP, - doorrekenen en onderbouwen dotatie-voorziening (kapitalisatie), - voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van planmatig onderhoud, - ontzorgen van de scholen en de staf bij calamiteiten en klachtenonderhoud met een Service Meldpunt, - adviseren bij vraagstukken als verhuurbeleid, duurzaamheid, wet en regelgeving, enzovoorts. De vastgoedbeheerder voert zijn werkzaamheden onder andere op vaste momenten op kantoor van Monton uit en vult hiermee de functie van huisvestingsmedewerker voor Monton in.

Aangezien Anculus het integraal vastgoedbeheer verzorgt voor Monton heeft Anculus hiermee de beschikking over veel relevante informatie. Monton wil zo spoedig als mogelijk naar een nieuwe overeenkomst met één schoonmaakpartij voor de schoonmaakdienstverlening voor acht jaar voor al haar locaties. Monton heeft Anculus gevraagd haar te begeleiden bij de Europese aanbesteding voor schoonmaak-dienstverlening. De vraagstelling valt uiteen in drie deelvragen: het begeleiden van Monton naar een nieuw schoonmaakcontract met een dienstverlener die staat voor het leveren van schoonmaakkwaliteit, het afsluiten van een contract met ingangsdatum zo spoedig als mogelijk, het hiervoor doorlopen van de wettelijk verplichte Europese aanbestedingsprocedure. Anculus is een zeer ervaren partner voor organisaties in het voortgezet onderwijs, primair onderwijs en speciaal onderwijs bij aanbestedingen (inclusief implementaties) en contractbeheer op het gebied van de ondersteunende diensten (vastgoed en facilities) en in het bijzonder op het gebied van schoonmaakdienstverlening.

"Totaal ontzorging van Integraal - en facilitair beheer in het onderwijs"