Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Integraal facilitair beheer
Binnen deze opdracht functioneert Anculus als verlengstuk van de staf organisatie. Medewerkers van Anculus zijn dan ook met grote regelmaat te vinden op de scholen en het stafkantoor van PCBO Amersfoort.

Daarnaast kunnen scholen en schoolbestuur met al hun vragen en calamiteiten terecht bij het servicemeldpunt van Anculus, waar de medewerkers direct alles oppakken en afhandelen. Voortgang kan gevolgd worden via ODPortal, het FMIS van Anculus. Op facilitair gebied verzorgt Anculus, het uitvoeren van het vastgestelde inkoopbeleid, door middel van het verzorgen van de aanbesteding. Aanbestedingen zijn inhoudelijk gericht op de onderwerpen als administratie, ICT, Arbo, Schoonmaak, etc. zijnde alles wat binnen een schoolbestuur aan diensten en leveringen voorkomt. Naast de inkoop verzorgt Anculus het contractmanagement waarbij veel aandacht is voor kwaliteitsbewaking, maar ook partnership met de dienstverlener. Anculus zorgt voor aansluiting van - en behoefte vanuit de PCBO organisatie en de lopende contracten. Anculus legt verantwoording af aan de controller en CvB, waarbij zij ook zorgt voor verantwoording en onderbouwing naar de accountant.

"Verlengstuk van de staforganisatie"