Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Aanbesteding busvervoer gezamenlijke schoolbesturen Het Rheden
De gemeente Rheden heeft de schoolbesturen in het Rheden; Scholengroep Veluwezoom, PCBO Rheden, SKPCO Delta en St. Montessori Rheden de vraag voorgelegd, om de bekostiging van het busvervoer van hun leerlingen aan te besteden middels een meervoudig onderhandse procedure. Het gaat hierbij om busvervoer voor 20 scholen gevestigd in de Gemeente Rheden.

Anculus is gevraagd de gezamenlijke schoolbesturen te ondersteunen bij een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het busvervoer. Het gaat hierbij om een pragmatisch traject welke voldoet aan alle wettelijke eisen. Anculus is een zeer ervaren partner voor organisaties in het primair onderwijs bij aanbestedingen.
De aanbesteding van het busvervoer is een relatief eenvoudige dienst om uit te vragen in de markt, daarom is het mogelijk deze aanbesteding op een pragmatische wijze te verzorgen. Anculus heeft de aanbestedingsprocedure volledig ondersteund vanaf de analyse van de beschikkingen en het bespreken van de analyse met de schoolbesturen, vanaf de aanbestedingsleidraad tot aan de inschrijvingen. Van de beoordeling tot aan de uitvoering van de implementatie. Een akkoord aan de winnende inschrijver, het verzorgen van een afwijzingsbrief aan de overige inschrijvers, en het verzorgen van het  opstartoverleg met de vervoerder tot aan het informeren van de 20 scholen in de gemeente Rheden.

"Geamelijke aanbesteding primair onderwijs Het Rheden"