Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Strategisch huisvestingsbeleid
Het Rhedens is een middelgrote organisatie voor voortgezet onderwijs welke het onderwijs verzorgt voor ruim 2.100 leerlingen. Het Rhedens is een streekschool voor het gebied tussen Brummen en Noordoost-Arnhem en biedt de onderwijsvormen Atheneum, Gymnasium, Havo, Mavo, VMBO basis en kader aan. Daarnaast wordt Praktijkonderwijs geboden voor leerlingen tot 18 jaar.

Het Rhedens heeft voor haar huisvestingsstrategie visie en beleid nodig om de uitdagingen voor de komende jaren en veranderende huisvestingsbehoefte naar de toekomst toe, ter hand te kunnen nemen. Anculus mag Het Rhedens begeleiden in het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot gedegen en gedragen beleid. Dit beleid zal verder gaan dan een visie op instandhouding, verduurzaming en voldoen aan wet- en regelgeving. Er wordt gewerkt naar oplossingsscenario’s met wellicht een investeringsbehoefte. De gekozen oplossingsscenario’s worden uitgewerkt in concrete en financieel haalbare plannen. Anculus zal optreden als aanjager van het veranderingsproces en zal Het Rhedens aan de hand meenemen waarbij Het Rhedens aan het stuur blijft.

"Een gedegen plan van aanpak"