Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Schoonmaakbeheer en VSR
Anculus verzorgt voor ZWN diverse dienstverleningen op het gebied van facilitaire zaken zoals het schoonmaakbeheer en VSR.

In relatie tot de schoonmaak heeft Anculus niet alleen de schoonmaak aanbesteed. We verzorgen ook het schoonmaakbeheer. Dit betekent dat Anculus de controle uitvoert op de schoonmaakdienstverlening en daarnaast zorgt voor de nodige afstemming en aansturing van het schoonmaakbedrijf. De scholen worden optimaal ontzorgd op het moment dat het niet lekker loopt met de schoonmaakdienstverlening. Als instructies via het logboek niet meer het gewenste resultaat hebben, kan de school zich wenden tot het servicemeldpunt van Anculus. Anculus gaat in gesprek met de dienstverlener en maakt verbeterafspraken. In eerste instantie in goed overleg en in het uiterste geval met het contract en de serviceafspraken in de hand. Maar ook ontzorgen we bij wijziging van de afspraken. Bijvoorbeeld een lokaal meer of minder schoon te maken, een verhuizing of een extra schoonmaak na een verbouwing. Anculus pakt het op en stemt het af met het schoonmaakbedrijf en de school. Anculus ondersteunt de schooldirectie in het regelen van alle zaken erom heen. Door heldere communicatie via ons OD-Portaal kan de voortgang van de afhandeling van alle klachten en vragen worden gevolgd. Anculus werkt binnen deze opdracht met een vaste contractmanager zodat de lijntjes kort zijn en waardoor de betrokkenheid groot is.

"Facilitaire dienstverlening Onderwijs"