Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Aanbesteding hardware met minicompetitie
Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (hierna te noemen CVO-AV) bestaat uit negen scholen. De negen scholen zijn gelegen in Hardinxveld-Giessendam, Leerdam en Gorinchem en bieden onderwijs aan op de niveaus vmbo, havo, atheneum, tweetalig atheneum, gymnasium en tweetalig gymnasium. Binnen CVO-AV verzorgen circa 556 medewerkers onderwijs aan ruim 4400 leerlingen.

CVO-AV heeft de inkoop van haar hardware centraal aanbesteed via een Europese aanbestedingsprocedure. CVO-AV heeft Anculus gevraagd haar te begeleiden bij de aanbesteding van de hardware.
CVO-AV wil een raamovereenkomst afsluiten voor de inkoop van hardware, waarin tevens ingespeeld kan worden op maximale marktwerking op het gebied van prijs. Om te komen tot deze raamovereenkomst stelt Anculus voor de inkoop van hardware aan te besteden middels een raamovereenkomst met meerdere, maar maximaal drie, partijen, gevolgd met minicompetities. De methode is een zeer gangbare methode binnen de markt van ICT-hardware.

"Europese aanbesteding onderwijs"