Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Veluwezoom volgt inkoopbeleid
Scholengroep Veluwezoom verzorgt het openbaar onderwijs met zo’n 175 medewerkers aan ruim 1670 kinderen in De Steeg, Dieren, Rheden, Rozendaal, Spankeren en Velp. In samenspraak met het bestuur stelden we inkoopbeleid en een inkoopkalender voor alle facilities vast.

Onderdeel van het inkoopbeleid zijn kaders over de wijze waarop de interne organisatie betrokken wordt bij de inkoopprocessen, om een optimale afstemming van vraag en aanbod te krijgen. Met als doel: Flexibele overeenkomsten met dienstverleners en leveranciers om de scholen en bestuur te ondersteunen in hun werkwijze en soms veranderende behoefte. Anculus is verantwoordelijk voor de uitvoering van het inkoopbeleid en daarmee de inkoopkalender. Anculus verzorgt de (her)aanbestedingen op alle voorkomende inkooponderwerpen. We treden op als (facilitair) adviseur als het gaat om de dienst of levering en begeleiden het inkoopproces als aanbestedingsspecialist. Naast de inkoop verzorgt Anculus het contractmanagement, met veel aandacht voor kwaliteitsbewaking, maar ook partnerschap met de dienstverleners. Anculus zorgt voor aansluiting tussen de behoefte vanuit de Veluwezoom organisatie en de lopende contracten. Om de ondersteuning te optimaliseren en de betrokkenheid te ervaren, voert de contractmanager een deel van haar werkzaamheden regelmatig uit op het bestuurskantoor van Veluwezoom. Anculus legt periodiek verantwoording af aan de controller en het CvB waarbij zij ook zorgt voor verantwoording en onderbouwing naar de accountant.

"onderwijs aanbestedingsspecialist"