Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > KSU
Inkoopscan
Katholieke Scholenstichting Utrecht bestuurt in Utrecht 24 basisscholen op Katholieke grondslag, verdeeld over 31 locaties. Dagelijks volgen ruim 7000 leerlingen onderwijs, verzorgd door circa 750 medewerkers. Hiermee behoort KSU tot de grotere schoolbesturen voor het primair onderwijs in Nederland. Anculus ondersteunt de KSU op diverse terreinen vanuit specialisme en expertise.

Het onderwijs moet werken in een steeds complexere samenleving, die steeds hogere eisen stelt, met permanent te krappe budgetten, dalende leerlingaantallen en met steeds meer en hogere eisen vanuit de overheid. De aanbestedingswet 2012 dwingt schoolbesturen professioneel en meer centraal te gaan inkopen. Daarvoor heeft Anculus de inkoopscan. Doel van de inkoopscan is om vast te stellen welke kansen er zijn voor schoolbesturen op kostenreductie, onder andere door benutting van schaalgrootte en scherp definiëren van de vraagstelling.

Wat zeggen de ervaringscijfers van Anculus over het inverdieneffect. Doel van de inkoopscan is om organisaties inzicht te geven in de uitgavenpatronen en een beeld te laten vormen wat ze aanzet tot nadenken. KSU heeft Anculus gevraagd de inkoopscan op te stellen en heeft een aantal basisgegevens aangeleverd die gebruikt zijn voor deze inkoopscan. De vergelijking op bovenschools niveau vindt plaats op basis van het gemiddelde van schoolbesturen, die zijn opgenomen in de database van Anculus. Deze vergelijking kan Anculus maken door haar grote ervaring van de diverse Europese aanbestedingen. Anculus heeft veel ervaring in het opstellen van een professioneel inkoopbeleid voor schoolbesturen. Daarbij begeleidt Anculus de schoolbesturen bij het centraal inkopen van tal van onderwijsondersteunende diensten.

"Doel van de inkoopscan is om organisaties inzicht te geven in de uitgavenpatronen"