Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Aanbesteden en inkoop repro, hardware, digiborden
Onder Stichting VO Zeeuws Vlaanderen ressorteren vier scholen, te weten het Lodewijk College in Terneuzen, het Reynaert College in Hulst, de Praktijkschool in Hulst en het Zwin College in Oostburg. Anculus verzorgt de Europese aanbestedingen voor o.a. hardware en repro.

De voormalige scholen binnen de fusieorganisatie Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen hadden destijds hun hardware en repro nog niet eerder centraal aanbesteed. Er is een landschap van diverse contractafspraken en leveranciers. In afstemming met de projectgroep wordt de behoefteanalyse gemaakt. Vervolgens een vertaling van de behoefte naar een uitvraag aan de markt. Beide onderwerpen worden via een Europese procedure in de markt gezet. Zo ontstaat maximale marktwerking.
VO Zeeuws-Vlaanderen heeft Anculus ook gevraagd om hen te begeleiden en ondersteunen bij de aanbesteding van digitale schoolborden. Anculus biedt hiervoor een pragmatisch traject aan. In een bijeenkomst komen de aanbestedingsstukken tot stand en zijn de behoefte aan de in te kopen digitale schoolborden al concreet in beeld. Als basis wordt een door Anculus ontwikkeld aanbestedingsdocument gehanteerd en wordt een gelijksoortige vraag en behoefte opgenomen.
Een proefopstelling is aan dit traject toegevoegd.

"Centrale aanbesteding ICT"