Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Integraal vastgoedbeheer
Scholengroep Veluwezoom verzorgt het openbaar onderwijs met zo’n 175 medewerkers aan ruim 1670 kinderen in De Steeg, Dieren, Rheden, Rozendaal, Spankeren en Velp. In totaal heeft Veluwezoom 12 locaties waarvan 9 stand alone scholen en 2 scholen als onderdeel van een Integraal Kindcentrum (IKC) c.q. een brede school.

Anculus verzorgt het vastgoedbeheer voor Veluwezoom. Hierbij stelt Anculus de MJOP's en de jaarplannen op. Anculus stelt in overleg met Veluwezoom een beleidsrijk MJOP op waarbij rekening wordt gehouden met de duurzaamheidsambities en wensen rond onderwijskundige aanpassingen aan het gebouw. Op basis van een vastgestelde begroting verzorgen we de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van het onderhoudsjaarplan. Als er calamiteiten of storingen zijn, kunnen scholen deze melden aan het Service meldpunt van Anculus. Wij zetten onze webbased software applicatie OD-Portaal in. Deze ondersteunt in werkprocessen, analyses, informatie, communicatie en rapportages.
Maar het servicemeldpunt van Anculus ondersteunt ook bij eenmalige projecten als bijvoorbeeld het bestrijden van wespenoverlast op een schoollocatie.

"Grip op vastgoed"