Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Een stabiele ICT omgeving
Stichting Kopwerk stuurt op dit moment in Noordelijk Noord-Holland (de Kop van Noord-Holland en West-Friesland), 23 protestants christelijke basisscholen aan en 1 school met een antroposofische grondslag. Kopwerk heeft onder begeleiding van Anculus in samenwerking met een ander onderwijsbestuur gewerkt naar een nieuw ICT-beleid.

Hierin is o.a. de vraag gesteld hoe ICT het onderwijs- proces het best kan faciliteren. Voor Stichting Kopwerk was het belangrijk dat de ICT omgeving stabiel en bedrijfszeker zou zijn. Doordat ICT een steeds belangrijker wordend hulpmiddel is in het leerproces en het onderwijs, zijn dit zeker belangrijke randvoorwaarden. Om te komen tot een correcte aanbesteding moesten stappen als het vertalen van de ontwikkelde visie en beleid plus de inrichting goed worden doorlopen, waarna Anculus de aanbestedingsprocedure mede heeft ondersteund en de implementatie heeft uitgevoerd.

"Nieuw ICT beleid"