Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Duurzaam MJOP
blick op onderwijs (hierna te noemen BLICK) is een stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. BLICK biedt uitdagend onderwijs van 4 tot 18 jaar aan leerlingen van alle niveaus. Binnen BLICK ressorteren acht basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs, verdeeld over dertien onderwijslocaties. En één VO-school, het IJsselcollege, verdeeld over twee locaties, waar de opleidingen vmbo, mavo, havo en vwo worden aangeboden. Binnen BLICK verzorgen 399 medewerkers onderwijs aan circa 3461 leerlingen

Anculus stelt voor BLICK op basis van vooraf vastgesteld huisvestingsbeleid een beleidsrijk Duurzaam MJOP op. Op basis van een NEN 2767 en volgens de methode Duurzaam MJOP van AgentschapNL stelt Anculus een MJOP op voor de scholen van BLICK. Het MJOP wordt beleidsrijk gemaakt door vastgoedontwikkelingen te verwerken en het MJOP financieel aan te laten sluiten op de beschikbare middelen. Dit binnen de exploitatiebegroting en de opgebouwde onderhoudsvoorziening.

"MOP, Beleidsrijk Duurzaam MJOP "