Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Totale ontzorging gezien facilitair beheer
Delta Scholengroep heeft haar facilitair beheer, zijnde contract- en inkoopmanagement, uitbesteed aan Anculus. Delta wil daar maximaal in ontzorgd worden en koos daarom het Full Service contract.

De samenwerking is vormgegeven, dat Anculus een onderdeel is van de staforganisatie van SKPCPO Delta. Samen stelden we inkoopbeleid en een inkoopkalender vast. Jaarlijks actualiseren we dit. Binnen het inkoopbeleid zijn kaders gesteld over de wijze waarop de interne organisatie betrokken wordt bij de inkoopprocessen, om een optimale afstemming van vraag en aanbod te krijgen. Met als doel overeenkomsten te realiseren met dienstverleners en leveranciers die passen bij de veranderende behoefte van de scholen. Anculus begeleidt de (her)aanbestedingen op alle binnen de organisatie voorkomende inkooponderwerpen. Ook treedt Anculus op als inhoudelijk (facilitair) adviseur. Anculus legt periodiek verantwoording af aan de controller en CvB, waarbij zij ook zorgt voor verantwoording en onderbouwing naar de accountant.

"Alle facilities onder controle"