Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Schoonmaakbeheer en VSR
Stichting OPOPS verzorgt openbaar onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht. Onder OPOPS ressorteren zeven reguliere basisscholen verdeeld over tien locaties. Anculus heeft de schoonmaak aanbesteding begeleid en verzorgt het contractmanagement en VSR-controles in relatie tot de schoonmaak.

Dit houdt in dat Anculus de controle uitvoert op de schoonmaakdienstverlening. Daarnaast zorgt zij voor de nodige afstemming en aansturing van het schoonmaakbedrijf. De scholen worden optimaal ontzorgd op het moment dat het niet lekker loopt met de schoonmaakdienstverlening. Als instructies via het logboek niet meer het gewenste resultaat hebben, kan de school zich wenden tot het servicemeldpunt van Anculus. Anculus gaat in gesprek met de dienstverlener en maakt verbeterafspraken. In eerste instantie in goed overleg en in het uiterste geval met het contract en de serviceafspraken in de hand. Ook ontzorgen we bij wijziging van de afspraken. Bijvoorbeeld een lokaal meer of minder schoon te maken, een verhuizing of een extra schoonmaak na een verbouwing. Anculus pakt het op en stemt het af met het schoonmaakbedrijf en de school. Anculus ondersteunt de schooldirecteur in het regelen van alle zaken eromheen. Door heldere communicatie via ons OD-Portaal kan de voortgang van zowel klachten en alle vragen worden gevolgd in de status en afhandeling. Anculus werkt binnen deze opdracht met een vaste contractmanager zodat de lijntjes kort zijn en waardoor de betrokkenheid groot is.

"Optimaal ontzorgd met het servicemeldpunt"