Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > STAIJ
Architectenselectie en aanbesteding realisatie
Anculus heeft namens STAIJ de vraag gekregen op voortvarende wijze de aanbestedingen te begeleiden voor de nieuwbouwprojecten De Kleine Kapitein, de Linnaeusschool te Amsterdam en de begeleiding van de meervoudig onderhandse aanbesteding van de selectie voor een bouwkundig aannemer, project uitbreiding MKC Zeeburgereiland. De aanbestedingen worden uitgevoerd conform de Aanbestedingswet en het geldend inkoopbeleid van de gemeente Amsterdam c.q. van STAIJ.

 

Anculus begeleidt STAIJ bij de diverse aanbestedingsprocedures voor selectie van architecten, bouwkundig aannemer en adviseurs voor de voorbereidingsfase tot en met definitief ontwerp, inclusief de bouwaanvraag. Daarnaast de aanbestedingsprocedure voor het contracteren van de bouwkundig aannemer en installateur. Werkzaamheden zijn onder andere: Vaststellen uitgangspunten selectie, opstellen aanbestedingsdocumenten, selectiefase, inschrijvingsfase, begeleiden beoordeling, gunning, startbijeenkomst en contractvorming en -ondertekening.

"Begeleiding aanbestedingen nieuwbouwtrajecten"