Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Onderhoudsplannen Berg & Bosch
Berg en Bosch wilde een nieuw MJOP laten opstellen. Het moest een meerjaren perspectief geven van tenminste twintig jaar ten aanzien van het gebouw en de diverse installaties. Het moest een beleidsrijk en beheersbaar MJOP zijn dat jaarlijks zou worden geactualiseerd. Het MJOP moest daarnaast dienen als onderbouwing van de onderhoudsvoorziening. Tenslotte moest het MOP een feitelijke planning geven van alle gebouwgebonden onderhoudsactiviteiten.

Anculus heeft dit MJOP voor Berg & Bosch opgesteld en het wordt jaarlijks geactualiseerd. De visie van Anculus is dat een MJOP geen statistisch document moet zijn, maar juist een dynamisch en vooral een beleidsrijk document. Het MJOP moet een vertaling zijn van het gevoerde onderhouds - en vastgoedbeleid, voortkomend uit het algemene strategische beleid van de onderwijsinstelling.

"Beleidsrijk DMJOP"