Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Zorgplicht voor de schoolgebouwen geborgd
Anculus verzorgt het integraal vastgoedbeheer voor Onderwijsgroep EduMare Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten. Anculus functioneert binnen deze opdracht als verlengstuk van de organisatie. Op het gebied van huisvesting is Anculus een bindende factor voor meerdere schoolbesturen in Voorne-Putten. Medewerkers van Anculus zijn dan ook met grote regelmaat te vinden op de scholen en het stafkantoor van Onderwijsgroep EduMare.

Het meerjaren onderhoudsplan wordt jaarlijks opgesteld en uitgevoerd. Daarnaast kunnen de scholen en het schoolbestuur met al hun vragen en calamiteiten terecht bij het servicemeldpunt van Anculus, Waar deze direct worden opgepakt en afgehandeld. De voortgang kan gevolgd worden via OD-Portaal, het Managementinformatiesysteem van Anculus. .

"Integraal vastgoedbeheerder"