Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > QLIQ
Benchmark Staforganisatie
Stichting Qliq Primair Onderwijs (hierna te noemen QLIQ) bestaat uit 14 scholen voor basis onderwijs en speciaal basisonderwijs (waaronder ook MFA’s) met in totaal circa 4350 leerlingen en ruim 450 personeelsleden in de gemeente Helmond.

QliQ heeft behoefte aan inzage in haar uitgaven voor de personele- en salarisadministratie (PSA) en heeft Anculus gevraagd deze uitgaven inzichtelijk te maken en te vergelijken met de uitgaven van schoolbesturen met vergelijkbare dienstverlening en gebaseerd op uitkomsten van aanbestedingen die Anculus recent heeft begeleid. In de  benchmark heeft Anculus een vergelijking gemaakt voor de uitgaven van de PSA. Deze benchmark is bedoeld om inzicht te krijgen in deze kosten. Dit is gedaan door de uitgaven van QliQ te vergelijken met andere stichtingen. Om een goede benchmark te maken, moet de vergelijking bestaan uit recente, gelijkwaardige dienstverlening.

 

"Benchmark salarisadministratie onderwijs"