Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Uw partner in (europese) aanbestedingen
Spaarnesant is een stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Haarlem. Onder Spaarnesant ressorteren 21 reguliere basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs. Spaarnesant heeft voor een groot aantal aanbestedingen Anculus als haar partner verkozen.

Spaarnesant heeft haar inkoop geprofessionaliseerd. Zo heeft Spaarnesant inkoopbeleid en wordt op diverse onderdelen centraal ingekocht c.q. aanbesteed. Met behulp van inkoopteams wordt gezorgd dat er ingekocht wordt vanuit een heldere behoefte en vraag. Anculus verzorgde samen met de inkoopteams de voorbereiding en aanbesteding voor Hardware, Digiborden, Meubilair, Leermiddelen, Afvalverwerking en Repro. Alle onderdelen overschreden over de contracttermijn de drempelwaarde en zijn via een Europese procedure in de markt gezet.

"Aanbestedingsadviseur op inhoud en proces"