Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > SKOVV
Het vervolmaken van het inkoopbeleid plus een beleidsrijk duurzaam MJOP voor alle scholen
De Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV) staat voor kwalitatief goed onderwijs passend bij elk kind. Zij bieden basisonderwijs aan ruim 2700 leerlingen in Barneveld, Bennekom, Ede, Renkum, Rhenen, Veenendaal en Wageningen.

SKOVV heeft Anculus gevraagd een voorstel uit te brengen voor het vervolmaken van het inkoopbeleid en het uitbreiden met een inkoopplan met kalender plus een indicatie voor het verzorgen van het vastgoed beheer voor SKOVV.
SKOVV is zelf aan de slag gegaan met haar inkoopbeleid. Er ligt over het algemeen genomen een goed inhoudelijk document wat nog verder uitgediept kan worden. Concreet maken. Hierdoor wordt het  een meer handzaam/ werkbaar document. Om een laatste kwalitatieve slag te maken in het inkoopbeleid, stellen we voor om een spendanalyse op te maken. Verder heeft SKOVV de vraag neergelegd voor een totaal gebalanceerd beleidsrijk duurzaam MJOP voor alle scholen binnen SKOVV, met daarbij een her-inspectie/actualisatie van een tweetal scholen. Anculus verzorgt alle vraagstukken vanuit de bestaande gebouwen. Daarnaast stelt Anculus op basis van vooraf vastgesteld huisvestingsbeleid een beleidsrijk MOP op, want hieruit wordt de jaarbegroting vastgesteld met activiteiten die daarbij horen.  Anculus bereid de werkzaamheden voor en voert controle uit op de uitvoering.