Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Ondersteuning bij het actualiseren van het MJOP
Het Ir Lely Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Naast een opleiding mavo, havo en atheneum, biedt het Ir. Lely Lyceum nu als enige school in Zuidoost de gymnasium opleiding aan. Het Ir Lely Lyceum biedt onderwijs aan 801 leerling in het VO. In 2017 heeft Anculus in opdracht van het Ir. Lely Lyceum (voorheen SG Reigersbos) een Meerjaren onderhoudsplan (MOP) opgesteld. Om het MOP beleidsrijk te houden streeft het Ir. Lely Lyceum ernaar om de onderhoudscondities c.q. het verouderingsproces periodiek, bij voorkeur om de twee jaar, vast te stellen.

Naast de wens om het MJOP periodiek actueel te houden en het document verder te optimaliseren wordt het voornemen om te komen tot een actualisatie van het MOP tevens ingegeven door het verscherpte toezicht van de accountant.

Daarnaast heeft t.a.v. het schoolgebouw een groot renovatieproject plaatsgevonden in samenwerking met de gemeente, in het kader van GSA (Gezonde Scholen Amsterdam). Met het oog op de uitvoering van het MJOP en het begeleiden van bouwkundige aanpassingen welke niet tot het MJOP behoren bestaat er binnen het Ir. Lely Lyceum behoefte aan ondersteuning rond het actualiseren van het MOP. Het eindelijke doel is dat het MJOP na actualisatie een (nog) meer waarheidsgetrouw beeld geeft van de werkelijke te verwachte uitgaven aan onderhoud van de gebouwen. Om die reden heeft Ir. Lely Lyceum Anculus gevraagd de werkzaamheden te verzorgen voor de actualisatie van het MJOP en dit te vertalen naar een beleidsrijk MOP, inclusief het opstellen van de jaarbegroting.