Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Advisering voor bouwfysische aspecten
EduMare VCO de Kring is een organisatie voor primair onderwijs met twaalf scholen verspreid over vijftien locaties in de gemeenten Brielle, Nissewaard, Hellevoetsluis, Rotterdam en Westvoorne. VCO de Kring is daarmee een middelgroot schoolbestuur in Nederland dat valt onder de stichting Onderwijsgroep EduMare. Anculus verzorgt als verlengstuk van de staforganisatie het totale vastgoed- en facilitair beheer voor de stichting.

EduMare VCO de Kring heeft Anculus gevraagd haar te begeleiden en adviseren omtrent een tweetal bouwfysische aspecten, voor het gebouw van basisschool het CBS het Geuzenschip/ Christelijke samenwerkingsschool Mr Eeuwout /Geuzenschip. Daarnaast zal Anculus onderzoek doen naar de mogelijkheid om binnen het bestaande gebouw, op de zolderverdieping, twee nieuwe permanente lokalen te creëren. Het betreft hier het onderzoek naar; akoestiek (dat verbetering behoeft), het binnenklimaat (een gebouw van de jaren ’30 voldoet niet aan de hedendaagse verwachtingen en we ondervinden ook klimaatveranderingen) en daarnaast de inbreiding met twee lokalen. Anculus begeleidt het onderzoek en het adviestraject.
Anculus stelt een analyse op en zet deze af tegen “Frisse Scholen Klasse C”. (Norm voor bestaande bouw) Anculus brengt een advies uit ter verbetering van het binnenklimaat. Deze maatregelen kunnen bestaan uit beheersmatige (gebruikers)- en technische maatregelen.  Gezien de leerling prognose voor de komende jaren zijn Gemeente en scholengroep EduMare met elkaar in gesprek om voor de lange termijn tot een permanente huisvestingsoplossing te komen. Aangezien de mogelijkheden beperk zijn, is een van de opties om inpandig uit te breiden met twee lokalen op de zolder van de basisschool Het Geuzenschip. Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar de ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid. Anculus zal de technische (waarbij ook naar het binnenklimaat wordt gekeken) en financiële haalbaarheid onderzoeken. Anculus zal het proces rond de haalbaarheidsstudie leiden en voor een belangrijk deel inhoudelijk uitvoeren. Anculus zal bij een positief besluit het traject voor toekenning van de bekostiging door de gemeente verzorgen.
Anculus is dagelijks betrokken bij - en actief in vraagstukken in het onderwijs. Onze medewerkers hebben dan ook een grote affiniteit met de interne bedrijfsprocessen, de vraagstukken en de cultuur binnen onderwijsorganisaties. Daarnaast hebben onze medewerkers een grote inhoudelijke kennis van de specifieke wet- en regelgeving voor primair onderwijs en kinderopvang. 

 

"De juiste adviseur voor bouwfysische aspecten "