Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Inkoopmanagement voor Meer Primair
Meer Primair wordt gevormd door negentien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. In samenspraak met het bestuur stelden we inkoopbeleid en een inkoopkalender vast.

Binnen het inkoopbeleid stelden we tevens kaders op over de wijze waarop we de interne organisatie betrekken bij de inkoopprocessen om een optimale afstemming van vraag en aanbod te krijgen. Met als doel: Flexibele overeenkomsten met dienstverleners en leveranciers die de scholen en het bestuur faciliteren in hun werkwijze en soms veranderende behoefte. Anculus is verantwoordelijk voor de uitvoering van het inkoopbeleid en de inkoopkalender. Anculus verzorgt de (her)aanbestedingen op alle binnen de organisatie voorkomende inkooponderwerpen. Anculus treedt op als facilitair adviseur als het gaat om de dienst of levering en begeleidt het inkoopproces als aanbestedingsspecialist. Anculus legt periodiek verantwoording af aan de controller en CvB, waarbij zij ook zorgt voor verantwoording en onderbouwing naar de accountant.

 

"Onderwijs inkoopbeleid"