Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > Saks
Aanbesteding en implementatie totale dienstverlening
Stichting Samen Katholieke Scholen (hierna te noemen SaKS) is de stichting voor katholiek primair onderwijs in Alkmaar en Bergen, met 13 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs verdeeld over 18 onderwijslocaties. Bij SaKS verzorgen circa 441 medewerkers onderwijs aan ruim 3800 leerlingen. Onderwijsbestuur SaKS koos ervoor om samen met collega bestuur Blosse een gezamenlijk aanbestedingstraject voor repro - multifunctionals te doorlopen.

We keken eerst naar het aanwezige landschap van multifunctionals binnen de scholen: Wat kon verbeterd worden in kwaliteit en in omvang? Wat was de gewijzigde behoefte aan functionaliteit? Na de Europese aanbesteding verzorgde Anculus de implementatie van de contracten. Zo zijn we ervan verzekerd dat wat is uitgevraagd, ook daadwerkelijk op de gevraagde wijze en omvang is opgeleverd.

SaKS heeft Anculus ook gevraagd haar te begeleiden bij de Europese (her) aanbesteding voor schoonmaakdienstverlening, de schoonmaak binnen SaKS omvat alle onderwijslocaties en het stafkantoor Tevens heeft Anculus SaKS geadviseerd voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de schoonmaakdienstverlening en de implementatie hiervan. Het implementatieproces zal begeleid worden door een contract- en implementatiemanager van Anculus. Medewerkers van Anculus voeren wekelijks implementaties uit en verzorgen dagelijks contractmanagement vanuit de integrale beheercontracten welke Anculus heeft met diverse schoolbesturen in het land.

"Aanbesteding Repro en schoonmaakdienstverlening"