"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
"Duurzaamheid moet gewoon"
Onderwijs bepalend voor onze toekomst!

Onderwijs draagt onomstotelijk bij aan hoe onze  toekomst eruit gaat zien. Het onderwijs in Nederland staat op wereldschaal op een zeer hoog niveau. Een sector waar we dan ook trots op mogen zijn met wellicht wel de belangrijkste maatschappelijke doelstelling. Door een steeds complexer wordende samenleving waarin hoge eisen en verwachtingen worden gesteld staat de sector, ondanks zijn veerkracht, soms onder druk.

Binnen deze complexiteit neemt de regeldruk toe door meer en veranderende wet- en regelgeving. Op haar kerntaken "onderwijs en pedagogiek" heeft het onderwijs volop expertise in huis om hieraan te beantwoorden. Voor alle niet kerntaken zijn de veranderingen nauwelijks te volgen, laat staan bij te benen.

Anculus is hierin de specialist en autoriteit en zet zich volledig in voor onderwijsorganisaties zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen concentreren op hun kerntaken.

Anculus ondersteunt en ontzorgt! Wij staan voor een professionele dienstverlening gericht op efficiency en doeltreffendheid op gebied van de ondersteunende diensten. In het bijzonder vastgoed en facilities.


Als schoolbestuur geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op met Anculus en ontdek wat wij voor uw onderwijsinstelling kunnen betekenen.

Jan Minke - Marketing & Sales
Phone 9 06 10 27 47 96
Calendar 4 Plan een kennismakingsgesprek