Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Bouwmanagement, speerpunten: duurzaamheid en functionaliteit
Anculus verzorgde voor de Verhoeff-Rollmanschool het bouwmanagement voor de nieuwbouw. Er is gestart met de initiatieffase. In samenspraak met Educatis en de gemeente zijn het programma en de bijbehorende financiële middelen vastgesteld. Samen met de schooldirectie ontwikkelden we vervolgens een programma van eisen (PvE); een vertaling van de onderwijsvisie naar een huisvestingsconcept.

Vanuit het PvE is een aanbesteding / selectieproces doorlopen voor de architecten en de adviseurs. Onder begeleiding van Anculus werkte het ontwerpteam samen met de projectgroep een ontwerp uit, waarbij duurzaamheid en functionaliteit de speerpunten waren in de opgave. Op basis van het ontwerp verzorgde Anculus de aanbesteding van de aannemer en installateurs. De aanbesteding heeft geleid tot passende inschrijvingen. Hierbij is goed gekeken naar het inbouwen van mogelijkheden om binnen budget te blijven en om de ambitieuze planning te halen. Na aanbesteding heeft Educatis in eigen beheer de directievoering verzorgd.

"Duurzaamheid schoolgebouwen"