Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > Optimus
Aanbesteding Reprodiensten
Optimus Primair Onderwijs is een stichting voor Katholiek-, Protestants-christelijk en Interconfessioneel primair onderwijs waaronder 31 basisscholen ressorteren. Optimus Primair Onderwijs omvat 29 basisscholen en 2 SBO’s. De scholen zijn gelegen in de gemeenten: Landerd, Oss, Grave, Cuijk en Boxmeer. Ongeveer 483 medewerkers verzorgen het onderwijs aan circa 4773 leerlingen.

Recent is de ICT-infrastructuur op alle scholen vernieuwd. De huidige multifunctionals zijn verouderd en Optimus wil vanuit de Cloud gaan werken voor een beter documentenbeheer. Optimus heeft Anculus gevraagd om de aanbesteding repro te begeleiden en te komen tot een nieuw marktconform contract voor alle locaties, volgens de wettelijk voorgeschreven Europese procedure. Ter voorbereiding heeft Anculus een benchmark uitgevoerd en het door Anculus zelf ontwikkelde programma van eisen gehanteerd. Anculus heeft veel ervaring met aanbesteden van reproductie voor het primair onderwijs. Daarnaast is Anculus bekend met de markt en daarin opererende marktpartijen en is zij in staat de gestelde doelen te realiseren voor Optimus.

"Benchmark"