Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Contractmanagement
Scholengroep Veluwezoom verzorgt het openbaar onderwijs met zo’n 175 medewerkers aan ruim 1.670 kinderen in De Steeg, Dieren, Rheden, Rozendaal, Spankeren en Velp. Naast de inkoop verzorgt Anculus het contractmanagement voor Scholengroep Veluwezoom. Met veel aandacht voor kwaliteitsbewaking, maar ook voor professioneel opdrachtgeverschap en voor partnerschap met de dienstverleners.

Anculus zorgt voor aansluiting tussen de behoefte vanuit de Veluwezoom organisatie en de lopende contracten. Om de ondersteuning te optimaliseren en de betrokkenheid te ervaren, voert de contractmanager een deel van haar werkzaamheden regelmatig uit op het bestuurskantoor van Veluwezoom. Anculus legt periodiek verantwoording af aan de controller en het CvB waarbij zij ook zorgt voor verantwoording en onderbouwing naar de accountant. Daarnaast kunnen alle vragen en calamiteiten worden gemeld bij het servicemeldpunt van Anculus, zodat ze snel opgepakt en adequaat afgehandeld kunnen worden. De voortgang kan door het schoolbestuur en door de locaties gevolgd worden via OD-Portaal het webbased informatiesysteem van Anculus.

"Veel aandacht voor kwaliteistbewaking"