Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > SOPOH
De beste contractvorm voor een specifieke situatie
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (hierna te noemen SOPOH) verzorgt op 20 reguliere scholen en één school voor speciaal basisonderwijs eigentijds onderwijs in de gemeente Haarlemmermeer. SOPOH verzorgt met 441 medewerkers het onderwijs aan circa 4.542 leerlingen. SOPOH is daarmee een van de grotere schoolbesturen in Nederland. SOPOH heeft Anculus gevraagd haar te begeleiden bij de aanbesteding van de schoonmaak.

Eerst onderzocht Anculus in samenspraak met SOPOH wat de beste contractvorm is voor haar specifieke situatie in de komende jaren. In de voorbereiding is aandacht besteed aan de samenwerking met collega schoolbestuur Meer Primair. De opdracht is zo ingericht dat beide schoolbesturen samen kunnen op trekken in het beheer en daarmee de kwaliteitsbewaking van de schoonmaakdienstverlening. Anculus heeft de aanbestedingsprocedure volledig ondersteund, vanaf de aanbestedingsleidraad inclusief programma van eisen, de inschrijvingen, beoordeling tot en met de uitvoering van de implementatie.

"kwaliteitsbewaking, schoonmaakdienstverlening"