Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Anculus als verlengstuk van Stichting RKVdMH
Stichting Rooms-Katholieke Basisscholen Vleuten - De Meern - Haarzuilens (hierna te noemen Stichting RKVdMH) is een stichting voor Rooms Katholiek basisonderwijs. De stichting heeft vijf scholen, op 8 locaties, aan de rand van Utrecht en Leidsche Rijn (gemeenten Utrecht). Stichting RKVdMH verzorgt onderwijs aan circa 3200 leerlingen. De scholen kennen in een grootstedelijke omgeving een dorps karakter, hoewel dit aan de hand van de schoolgroottes niet direct verwacht zou worden.

Afhankelijk van de gewenste omvang van de dienstverlening zet Anculus een team van specialisten in, die Stichting RKVdMH gaan ontzorgen. RKVdMH heeft Anculus gevraagd hen te begeleiden in de volgende vraagstukken;begeleiding van het bestuurlijk traject en de begeleiding van het ontwerp-proces om te komen tot een IKC (Weidewereld / De Twaalfruiter), ontvlechting beheer en exploitatie De Bonte Berg en de initiatieffase Permanente nieuwbouw en tijdelijke huisvesting Willibrordusschool. Om deze vraagstukken gezamenlijk, concreet en inzichtelijk te maken, is het belangrijk om de regie zo in te richten dat bestuur RKVdMH en Anculus steeds concrete voorstellen kunnen maken gezien de oplossing richting. Maar om in dit traject ook te komen tot het gewenste eindresultaat van alle vraagstukken, is het van belang dat een ieder gezamenlijk op trekt in de verschillende rollen, te noemen ; bestuurder RKVdMH, beleidsadviseur huisvesting RKVdMH en Anculus. Daarnaast heeft Anculus een vastgoed consultant ingezet, welke voornamelijk op de achtergrond het werk doet zijnde het uitwerken en (mede) doordenken van de voorstellen in abstractie. Anculus stelt verder het PvE en een vlekkenplan op, bespreekt deze met de Gemeente, toetst de uitwerking in het ontwerpproces, het opstellen en realiseren van een goede domeinscheiding gezien de exploitatie, een onderzoek naar mogelijkheden gezien de locatie voor tijdelijke huisvesting en bouwvlak, het begeleiden van - en deelnemen aan de haalbaarheidsstudie en Anculus kan mogelijk het bouwmanagement oppakken. Ook als verlengstuk van de staforganisatie van Stichting RKVdMH ontzorgt Anculus RKVdMH vanuit het  servicemeldpunt, in vastgoedbeheer en vastgoedadvies, strategisch en tactisch (beleids)advies.  Anculus kan het vastgoedbeheer integraal verzorgen voor Stichting RKVdMH, waarbij Stichting RKVdMH aan het stuur blijft en Anculus haar volledig ontzorgt zoals de organisatie nu al gewend is. Anculus is met 500 à 600 scholen in beheer een zeer ervaren partner voor het beheer en de ontwikkeling van onderwijshuisvesting in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Anculus functioneert inmiddels bij een groot aantal onderwijsinstellingen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs als verlengstuk van de onderwijsorganisatie. Anculus heeft zich ten doel gesteld om schoolbesturen te ondersteunen en te adviseren bij hun professionalisering en daarnaast de scholen te ontzorgen in hun beheertaken. Daarnaast heeft Anculus veel ervaring op het gebied van vastgoedbeheer, vastgoedexploitatie, vastgoedbeleid, wet- en regelgeving in relatie tot gebouwen en in het bijzonder op het gebied van onderwijshuisvesting en beschikt over een grote marktkennis. Door onze focus op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zijn onze medewerkers sterk in het inzetten van hun kennis in specifieke vraagstukken van deze sectoren.

"Strategisch en tactisch (beleids-)advies"