Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Interim vastgoedbeheerder en begeleiding nieuwbouw
Meerkring, stichting voor openbaar primair onderwijs in Amersfoort, biedt uitstekend onderwijs op 21 aangesloten basisscholen aan 4380 leerlingen. De Meerkring heeft Anculus gevraagd om tijdelijk in de functie van beleidsmedewerker huisvesting te voorzien tot dat een nieuwe beleidsmedewerker huisvesting is geworven. St. De Meerkring heeft Anculustevens de vraag gesteld om hen te begeleiden bij het opstellen van het functioneel-ruimtelijk en beeldvormend programma van eisen voor de nieuwbouw van De Zevensprong.

Anculus detacheert een ervaren vastgoedbeheerder aan De Meerkring. een HBO afgestudeerde bouwkundige met inmiddels ruim 10 jaar ervaring met - en werkzaam in het vastgoedbeheer. Binnen Anculus verzorgt onze vastgoedbeheerder het integraal vastgoedbeheer voor meerdere stichtingen in de wijde regio. Vanuit deze rol zit hij met regelmaat bij de onderwijsinstelling op het stafkantoor in de rol van beleidsadviseur, zo nu ook bij Stichting De Meerkring. Voor onderwerpen welke wat verder weg liggen van zijn eigen expertise, zoals bijvoorbeeld inkoopmanagement, kan hij terugvallen op de expertise binnen Anculus.

Stichting De Meerkring heeft ervoor gekozen in het bouwtraject samen te werken met drie collega schoolbesturen, welke ook allemaal een nieuwbouwschool  gaan bouwen. Dit vertaalt zich naar het in gezamenlijkheid aanbesteden en selecteren van een bouwmanager en van in gezamenlijkheid aanbesteden en selecteren van een architect en aannemer in bouwteamverband. Anculus heeft haar focus op primair onderwijs, voorgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Alsmede een specialisatie op onderwijsvastgoed en exploitatie. Anculus heeft een ruime ervaring met het bouwen van basisscholen en kent de randvoorwaarden, aandachtspunten en valkuilen van dergelijke processen. Daarmee heeft Anculus veel kennis in huis om te komen tot een evenwichtig en een door de organisatie van Meerkring gedragen programma van eisen. Door onderzoek en opgebouwde expertise en kengetallen kan Anculus, St. De Meerkring voorzien van feitelijk onderbouwde en evenwichtige adviezen.

Daarnaast kunnen alle vragen en calamiteiten vanuit vastgoed – en facilitair beheer worden gemeld bij het servicemeldpunt van Anculus, zodat ze snel opgepakt en adequaat afgehandeld kunnen worden.
De voortgang kan door het schoolbestuur en door de locaties gevolgd worden via OD-Portaal het webbased informatiesysteem van Anculus.

"Interim vastgoedbeheerder"