Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Aanbesteding bedrijfsgezondheid zorg
De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam-Zuid. Op 36 locaties in de Zaanstreek. Daarnaast hebben zij twee scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, en een voor speciaal voortgezet onderwijs. Met het dienstencentrum vormen zij samen Dynamica XL, het expertisecentrum passend onderwijs. De scholen van Zaan Primair bieden voortreffelijk onderwijs en uitstekende opvang voor ruim 6500 kinderen van 2 tot 12 jaar door ongeveer 845 professionals.

Anculus heeft in 2014 de aanbesteding voor de bedrijfsgezondheidszorg reeds begeleid.
Aan Anculus nu in 2020 wederom de vraag om de bedrijfsgezondheidszorg ofwel de arbodienstverlening, middels een meervoudig onderhandse procedure, opnieuw aan te besteden omdat de voorgaande overeenkomst begin 2021 stopt. Waarbij men op zoek gaat naar een partner welke Zaan Primair gaat ondersteunen bij de reguliere diensten conform de vangnetregeling te weten, ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim, zo ook t.a.v. de periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO).
Om te komen tot de gewenste partner stelt Anculus voor een traject te doorlopen waarbij het accent van de selectie vooral gericht is op het partnership omtrent de professionalisering van de Zaan Primair organisatie als het gaat om verzuimpreventie. Het gaat hier om de begeleiding van een meervoudig onderhandse aanbesteding.

"Een goede ondersteuning bij reguliere diensten conform de vangnetregeling"