Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Actualiseren van het meerjaren onderhoudsplan
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken OGVO) verzorgt voortgezet onderwijs op maat voor leerlingen in de regio Venlo. De Onderwijsgemeenschap is een samenwerkingsstichting, opgebouwd uit drie gelijkwaardige campussen: het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege. Anculus stelde in het verleden reeds het MJOP opgesteld voor OGVO. Het betrof een inventarisatie in combinatie met een conditiemeting. Nu actualiseren we het MJOP jaarlijks zodat het steeds de laatste stand van zaken weergeeft.

Doordat al het onderhoud dat het afgelopen jaar is uitgevoerd en alle contractafspraken één op één in de meerjarenplanning zijn verwerkt, heeft het schoolbestuur steeds een realistische begroting. En goed in beeld wat de hoogte van de reserveringen onderhoud moet zijn voor de komende jaren.

"van DMOP naar DMJOP"