Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Implementatie en beheer van de schoonmaakdienstverlening
Stichting Panta Rhei is een organisatie voor openbaar, katholiek en algemeen bijzonder onderwijs, met 15 scholen gelegen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Den Haag. Panta Rhei verzorgt onderwijs aan ruim 4.540 kinderen en is daarmee een van de grotere schoolbesturen in Nederland. Naast de Europese aanbesteding verzorgde Anculus de implementatie en het beheer van de contracten voor schoonmaakdienstverlening.

Anculus is een zeer ervaren partner voor onderwijsorganisaties bij implementaties en contractbeheer. In het bijzonder op het gebied van schoonmaakdienstverlening. Tijdens de implementatie verzorgt Anculus het projectmanagement. Zo zijn we ervan verzekerd dat wat is uitgevraagd, ook daadwerkelijk op de gevraagde wijze en omvang wordt opgeleverd en uitgevoerd. Anculus bewaakt of de dienstverlener zijn afspraken en beloftes nakomt. Daarnaast zorgt zij dat naar alle scholen goed en tijdig wordt gecommuniceerd. Anculus verzorgt ook de nulmeting. Tijdens de beheerperiode bewaakt Anculus de doelstellingen zoals kwaliteit, tevredenheid, uitgaven etc. Tenminste éénmaal per jaar vinden kwaliteitsmetingen plaats volgens de zogenaamde VSR-systematiek. Anculus voert periodiek overleg, verzorgt de factuurcontrole en bewaakt de schoonmaakbegroting, rapporteert periodiek over de stand van zaken aan het bestuur en de accountant / controller van Panta Rhei.

"Oplevering en uitvoering volgens afspraak"