Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
 > Projecten > KIEM
Een nieuw sociaal schoonmaakcontract voor KIEM
Stichting Kiem Onderwijs en Opvang is een organisatie voor Protestants-Christelijk en Katholiek onderwijs, met dertien reguliere basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs in Uden en de kerkdorpen Volkel en Odiliapeel. Kiem verzorgt met 300 medewerkers het onderwijs voor circa 3.000 kinderen. Anculus begeleidde de Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening.

De wens leefde bij Kiem om de opdracht voor te behouden aan social enterprise. Verder wilde men vooral de nadruk leggen op het leveren van schoonmaakkwaliteit. Kiem wilde naar een dienstverlener die, zonder daar steeds aandacht voor te moeten vragen en druk op uit te oefenen, zijn afspraken na komt richting de scholen. Een dienstverlener die zorgdraagt voor schone scholen volgens de afgesproken kwaliteit en het belang hiervan voelt (betrokkenheid). Via een aanbestedingsprocedure gericht op prestatie-inkoop is dit resultaat bereikt. Ook nu wil Kiem op korte termijn naar een nieuwe overeenkomst voor de schoonmaakdienstverlening van de huidige twaalf schoollocaties en het stafkantoor. Kiem heeft Anculus gevraagd haar te begeleiden bij de Europese (her-) aanbesteding voor schoonmaakdienstverlening."Schoonmaakdienstverlening onderwijs"