Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Goede begeleiding bij het opstellen van het MOP (DJMOP)
De Stichting Vrije School Zwolle is het bevoegd gezag van de Vrije School Michaël te Zwolle, een school voor basisonderwijs op bijzondere grondslag. Circa 25 personeelsleden verzorgen het onderwijs aan ruim 270 leerlingen. Stichting Vrije School Zwolle heeft Anculus gevraagd hen te begeleiden bij het opstellen van een nieuw MOP t.a.v. de staat van het bouwkundige onderhoud, het binnen onderhoud en het buitenonderhoud plus het vertalen van het MOP naar een Meerjaren begroting.

Een feitelijke planning van alle gebouw gebonden onderhoudsactiviteiten. Anculus is een ervaren partij op het gebied van vastgoedbeheer van onderwijsgebouwen. Anculus verzorgt het opstellen van het MOP tot en met het integraal vastgoedbeheer, als ware zij een onderdeel van de onderwijsorganisatie. Dit doet Anculus voor ruim 20 schoolbesturen in het land, voor 300 tot 400 schoollocaties. Zowel binnen het primair onderwijs als binnen het voortgezet onderwijs.Het MOP (DJMOP) moet een vertaling zijn van het gevoerde onderhoudsbeleid en vastgoedbeleid, voortkomend uit het algemene strategische beleid van de onderwijsinstelling.Om te komen tot dit beleidsrijk onderhoudsplan gaat Anculus aan de slag met de vertaling van reeds aanwezige beleidsdocumenten zoals het strategisch beleid, een eventueel Meerjaren investeringsplan in relatie tot functionele aanpassingen aan het gebouw.Onze afdeling Vastgoedbeheer werkt met projectteams met daarin vastgoedadviseurs, te weten de beleidsmakers en bewakers, en technisch, inhoudelijke vastgoedinspecteurs. De projectleiding ligt in handen van de vastgoedadviseur. Anculus werkt enkel voor het onderwijs zijnde primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Anculus beschikt over gekwalificeerde medewerkers met een sterke affiniteit met het onderwijs, de interne bedrijfsprocessen, de vraagstukken en de cultuur binnen onderwijsorganisaties. Zij beschikken over een grote inhoudelijke kennis van vigerende en specifieke wet- en regelgeving binnen het onderwijs.

 

"MOP, DJMOP"