Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan. (DMJOP)
O.R.S. Lek en Linge is de overkoepelende stichting van de Openbare scholen voor Voorgezet Onderwijs in Culemborg en Geldermalsen. O.R.S. Lek en Linge verzorgt het voorgezet onderwijs voor de sectoren vwo, havo, vmbo en lwoo. Deze Stichting heeft in totaal vijf schoollocaties, te weten vier schoollocaties in Culemborg en één in Geldermalsen. Binnen de organisatie ontbreekt op onderdelen enige kennis van bouwtechnische en installatietechnische zaken. Daarnaast is er geen kennis van MJOP’s in huis.

Met gebruikmaking van externe ondersteuning vanuit Anculus, op deelgebieden kan O.R.S. Lek en Linge een solide en deskundige vastgoedbeheerorganisatie neerzetten.
O.R.S. Lek en Linge heeft Anculus gevraagd hen te  ondersteunen bij het opstellen van een beleidsrijk en uitgebalanceerd (technisch en financieel) Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan. (DMJOP)
Onze afdeling Vastgoedbeheer werkt, in relatie tot het opstellen van MJOP’s, met projectteams met daarin vastgoedadviseurs, te weten de beleidsmakers en bewakers, en technisch, inhoudelijke vastgoedinspecteurs. De projectleiding ligt in handen van de vastgoedadviseur. Hij zorgt voor een goede beleidsmatige afstemming en vertaling naar een beleidsrijk en duurzaam MJOP. Anculus is een ervaren dienstverlener voor het onderwijs (PO, VO en SO). Sinds 2006 toont Anculus haar toegevoegde waarde binnen het onderwijs vanuit haar visie en werkwijze op onderwijshuisvesting en de organisatie van het vastgoedbeheer. Anculus heeft hierbij zichzelf ten doel gesteld schoolbesturen te ondersteunen in verantwoord, toekomstgericht en betaalbaar in-standhouden van hun schoolgebouwen. Waarbij door slim plannen van het onderhoud en vanuit beleidsrijk onderhoudsbeleid te werken naar een situatie waarin de onderhoudsuitgaven (zo dicht mogelijk) bij de bekostiging aansluiten.

"Duurzaam DJMOP"